Zaterdag 13-10-2018

- 1. ABC-pony's individueel
- 2. ABC-pony's groepen
- 3. ouder-kind ABC
- 4. Ouder-kind DE
- 5. DE-pony's groepen
- 6. DE-pony's individueel
- 7. Paarden individueel Zaterdag
 

Zondag 14-10-2018

- 1. Paarden individueel zondagmorgen 1
- 2. groepen paarden 1
- 3. DE-pony's individueel zondag
- 4. Paarden individueel zondag 2
- 5. Paarden individueel zondag 3
- 6. groepen paarden 2
- 7. Paarden individueel zondag laatste